PROF. DR. ŞAHİN FİLİZ'İN YANILDIĞI KONU

Enes Kara isimli genç bir üniversite öğrencisinin geçtiğimiz günlerde çektiği bir video ile yaşadığı sıkıntıları anlatıp “yaşama sevincini kaybettiğini” dile getirmesinin ardından kendi canına kıyarak intihar etmesi ülke çapında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Bu genç insanı intihara sürükleyen sebepler üzerine medya ve basında sayısız haber ve tartışma programı yapılırken, konu sosyal medya platformlarında da çokça konuşulmuş ve tartışılmıştır. 

Olayla ilgili yapılan haber, tartışma ve yorumlar da oldukça geniş bir çerçeveye yayılmıştır. Kimi vatandaşlar, cemaat ve tarikatların hiçbir suçu olmadığını savunurlarken asıl suçlunun gençleri deizm ve ateizm bataklığına sürükleyenler olduğunu öne sürmüş, kimi vatandaşlar ise tüm suçun cemaat ve tarikatlarda olduğunu söyleyip hiçbir ayırım yapmaksızın cemaat ve tarikatlarının tümünün kapatılıp yok edilmeleri gerektiğini öne sürmüştür. Kimisi ise cemaat ve tarikatlar konusuna yapıcı bazı eleştiriler getirmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şahin Filiz ise, bu konuya ilişkin Halk TV internet sitesine yapmış olduğu açıklamalarında, aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin doğrudan tüm cemaat ve tarikatları suçlarken, Sayın Adnan Oktar ve arkadaş camiamıza yönelik de herhangi bir delile ve belgeye dayanmayan gerçek dışı bazı itham ve iddialarda bulunmuştur. 

Sayın Şahin Filiz, aslen bağnazlık ve hurafelerden arınmış Kuran'a dayalı İslam anlayışını savunmasının yanında demokrat ve aydın kişiliği, Atatürkçü dünya görüşü sebebiyle de kendisine ve fikirlerine değer verdiğimiz bir bilim insanıdır. 

Ancak açıklamalarında camiamızı hedef alan gerçek dışı bazı yorum ve ithamlarda bulunması, kanaatimizce bize karşı olan ön yargılarından ya da bizi yakından tanıma fırsatı olmadığı için hakkımızda uydurulan dedikodu mahiyetindeki asılsız iddiaları doğru sanarak bu yalan ve iftiralara aldanıp itibar etmesinden kaynaklanmaktadır.

Çünkü bizleri gerçekten tanımış olsa ya da olayları ön yargılarını bir kenara bırakarak tarafsız bir biçimde değerlendirse, 

➢ Hakkımızdaki itham ve iddialarının hiçbir delile dayanmayan, iftira ve yalanlardan ibaret olduklarını, açık bir kumpasın ürünü olduklarını bizzat kendi gözleriyle görecek,

➢ Fikir özgürlüğünü savunduğumuzu, baskı ve şiddetin her türlüsüne, savaş, çatışma ve kavgalara, hatta en ufak bir sürtüşme ya da gerginliğe bile karşı olduğumuzu anlayacak,

➢ Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın hem son derece dindar aynı zamanda da aydın, ilerici ve modern olduklarını, çağdaş ve Atatürkçü bir gençliği temsil ettiklerini fark edecek,

➢ Bizim de her türlü hurafe ve bağnazlıktan arınmış, Kuran'a dayalı gerçek İslam anlayışını benimseyip savunduğumuzu anlayacaktır. 

Zaten arkadaşlarımızın tamamının son derece şahsiyetli, karakterli, güzel ahlaklı, dışa dönük, mutlu, neşeli, sevgi ve hayat dolu olmalarının sebebi de bu anlattığımız özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Sayın Şahin Filiz'in açıklamalarında bahsettiği şekilde ezilip baskılanmış ya da içine çöküp kapanmış, umudunu ve yaşama sevincini kaybetmiş tek bir kimsenin dahi arkadaşlarımız arasında bulunmaması da, kendisinin iddia ve benzetmelerinin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunun bir diğer göstergesidir. 

Ayrıca, kendisi de FETÖ yapılanmasının bizzat hedefi olmuş ve uğradığı iftiralar sebebiyle yargılanmış bir insan olarak Sayın Şahin Filiz'in, camiamız ile FETÖ arasında güya bir benzerlik varmış gibi çeşitli açıklamalarda bulunmasını da kendisine hiç yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz. 

Henüz daha FETÖ'nün kirli yüzünün deşifre olmadığı, "hizmet hareketi" olarak adlandırıldığı ve aralarında devlet yetkililerinde bulunduğu pek çok kimse tarafından "okyanus ötesine selam gönderildiği" dönemlerde dahi, Sayın Adnan Oktar'ın canlı yayın konuşmalarında FETÖ'ye yönelik eleştirilerini açıkça ve çekinmeksizin dile getirmiş olduğunu kendisine ayrıca hatırlatmak isteriz. 

Bununla birlikte Sayın Adnan Oktar'ın FETÖ hakkında geçmişte yapmış olduğu eleştirel açıklamalarını ve camiamız ile FETÖ arasında herhangi bir bağ ya da benzerlik kurulmasının asla mümkün olmadığına ilişkin detaylı açıklamalarımızı da aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz. 

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.