CAMİAMIZA MENSUP ARKADAŞLARIMIZIN EĞİTİM KURUMLARINDA VERDİKLERİ YARATILIŞ GERÇEĞİ KONULU KONFERANSLARA YÖNELİK İDDİALAR HAKKINDA

Son dönemde basında çıkan bazı haberlerde TBAV camiası mensubu arkadaşlarımızın geçmiş yıllarda katılmış oldukları çeşitli etkinliklerde, şu anki Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile birlikte çektirmiş oldukları bazı fotoğraflara yer verilmektedir. Bu fotoğraflar üzerinden yapılan yanıltıcı bazı yorum ve gerçek dışı ithamlarla da Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı haberler yapılmaktadır. 

Bu vesile ile bu konuya ilişkin bazı önemli gerçekleri değerli kamuoyumuzla paylaşmak istemekteyiz.

Birincisi 

Haberlerde isimleri geçen ve fotoğrafları yer alan Turgut Aksu ile Altuğ Revnak Eti, camiamıza mensup ve en az 30 - 35 yıllık yakın arkadaşlarımız arasında yer almaktadır. 

Arkadaşlarımız Turgut Aksu ile Altuğ Revnak Eti, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden derleyip hazırladıkları çalışmaları ile, 2006 senesinden bu yana ortaöğretim düzeyinde ülke çapında çeşitli konferanslar düzenlemiş ve gençlerimize yönelik eğitim ve etkinlik çalışmalarında bulunmuşlardır.

Arkadaşlarımızın, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bilgisi ve her yıl yenilenen yazılı izin yazılarıyla, neredeyse ülkemizdeki tüm devlet okulları ile vakıf ve özel okullarında, fen ve anadolu liseleri ile kolejlerde gerçekleştirdikleri konferans ve etkinliklerin sayısı ise yaklaşık 20 binin üzerindedir.

Konferans verilen okullar arasında ülkemizin köklü eğitim kurumları arasında yer alan; Robert Kolej, Galatasaray Lisesi, Doğa Kolejleri, Alman Lisesi, Koç Koleji, Saint Benoit ve Sainte Pulcherie Kolejleri, İtalyan Lisesi, Maya Okulları, İstek Vakfı Okulları, Bil Kolejleri, Uğur Okulları, Era Okulları, Işık Vakfı Okulları, İTÜ Vakfı Okulları, Açı Okulları, Gökyüzü Eğitim Kurumları, Çağla Koleji, Prestij Koleji, Bilim Koleji, Biltek Okulları ile Amerikan Kültür Kolejleri, vb... gibi okullarımızı hemen ilk akla gelenler olarak sayabiliriz.

İkincisi

Arkadaşlarımız tarafından ülke çapında gerçekleştirilen bu konferans ve eğitimler ile amaçlanan ise, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da çeşitli vesilelerle birçok kez dile getirmiş olduğu üzere, ülkemizde “MİLLİ VE MANEVİ ŞUURA SAHİP DİNDAR BİR NESİL YETİŞMESİNE” vesile olabilmektir. 

Bu amaçla arkadaşlarımız konferans ve eğitimlerinde, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanarak hazırladıkları çalışmaları kullanmışlar; böylelikle gençlerimiz Evrim Teorisi ile Darwinist ve materyalist felsefenin bilimsel olarak geçersizliği konusunda başarılı bir bilinçlendirilmiştir.

Ayrıca, yine Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden derledikleri, Kuran mucizeleri ile canlılardaki iman hakikatlerini ve yaratılış mucizelerini içeren son derece kapsamlı, sistemli ve etkili bir eğitim faaliyeti yürütmüşler; gençlerimize Büyük Türkiye ülküsünün, yerli ve milli olmanın önemini en akılcı ve etkili bir biçimde anlatmışlardır.

Bu sayede okullarımız komünizme karşı adeta sarsılmaz bir kale konumuna gelmiş, Türk gençliğiyle Darwinist-Materyalist felsefe ve komünizm arasında –Zülkarneyn seddi benzeri– aşılıp geçilemez bir set inşa edilmiştir. 

Bu konferans ve eğitimler vesilesiyle gençler arasında hayırlı ve güzel bir gelenek oluşmuş, üst sınıfların kendilerinden küçük altı sınıfları eğittikleri bir geleneğin temelleri atılmıştır. Arkadaşlarımızın vermiş oldukları konferans ve eğitimler ile etkinliklere katılan gençlerimiz halen daha Sayın Adnan Oktar ve camiamızı internet üzerinden takip etmekte, kendilerini geliştirmeye devam etmektedirler.

Üçüncüsü

Haberlerdeki iddiaların aksine, Sayın Ziya Selçuk o dönemde Milli Eğitim Bakanı değildir. Kendisi o dönem sadece Maya Okulları'nın sahibi ve ülkemizin önde gelen, tanınmış başarılı eğitimcilerinden birisidir. 

Dolayısıyla, arkadaşlarımızın ülke çapındaki bu konferans ve eğitimleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilki 2006 senesinde düzenlenen, ardından her yıl için ayrı ayrı yenilenen bu resmi izinlerle, Sayın Ziya Selçuk arasında herhangi bir bağ ya da bağlantı da bulunmamaktadır. 

Çünkü Sayın Ziya Selçuk, arkadaşlarımızın ortaöğrenim kurumlarındaki konferanslara başladıkları 2006 senesinden 10 yılı aşkın bir süre sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 senesinde Milli Eğitim Bakanı olarak atanmışlardır

Ancak Sayın Ziya Selçuk, açık fikirli, ileri görüşlü, tevazu sahibi, dindar ve tertemiz bir vatan evladı olduğundan; sahibi olduğu Maya Okullarında gerçekleşen konferanslarda anlatılan konuların manevi değerleri güçlü, milli şuura sahip, yerli ve milli bir gençliğin yetiştirilebilmesi için ne derece önemli ve elzem olduğunu hemen fark etmiştir. Bu sebeple, Sayın Selçuk arkadaşlarımızın bu hayırlı ve güzel faaliyetlerini samimiyetle benimsemiş ve desteklemiştir. 

Bugün Sayın Bakanımız aleyhinde medyada yürütülen karalama amaçlı yayınların ana sebebi de zaten, Sayın Bakanımızın ortaöğretim kurumlarında konferanslar yolu ile yürütülen bu hayırlı faaliyetleri öneminin ve gerekliliğinin farkında olmasının belli çevrelerin işine gelmemesidir.

Bu durum her ne kadar, bir kısım medyaya hakim konumdaki Darwinist-materyalist felsefeyi savunan sol görüşlü medya mensuplarının ağırına gidiyor olsa da, Sayın Bakanımız doğru olanı yapmış; Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da gönülden arzuladığı dindar, manevi değerleri güçlü, Devlete sadık bir nesil yetiştirilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Milletimiz bu duyarlılığı ve feraseti sebebiyle kendisine minnettardır.

Değerli kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Adnan Oktar Davası Hakkında

Daha Geniş Bilgi İçin

https://iddialaracevap.blogspot.com