SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI

Sevgisizlik için bahane aranmaz, sevgi için bahane aranır.

Sevmeye karar veren kişi kusurları görmemeyi çok iyi bilir. Kusurları görmemek, görmezden gelmek sevgi sanatının en önemli inceliklerindendir.

Sevmek bir sanattır. Çok fazla şartları ve detayları vardır. Ancak akıllı insanlar bu detayları görebilir.

Sevgi sanatçısının uyması gereken temel şartlar vardır... 

En başta Allah’ı sevmek, Allah’tan korkmak; 

Allah'ın Kitabı Kuran'ı çok iyi bilmek, onu çok iyi yaşamak, Kuran'ın hükümlerini hayata çok iyi uygulamak; 

Derin iman, derin düşünme, temiz akıl sahibi ve dikkatli olmak;

Sabır, sadakat, vefa, şefkat, cesaret, metanet ve fedakarlık;

Nezaket, hürmet, saygı ve samimiyet;

Güzelliklere sanatçı gözüyle bakmak; 

Güzel konuşmak, güzel hitap etmek, güzelliği güzel anlatmak;

Güzel ve olumlu düşünmek, olumlu hareket etmek, her şeye hayır gözüyle bakmak, her şeyi hayra yormak;

Mütevazı olmak, kibirli olmamak, enaniyetli olmamak, kendini beğenmiş olmamak; 

Halim huylu olmak, öfkeli, sinirli, intikamcı olmamak, kin, intikam ve nefretten şiddetle kaçınmak;

Korkak olmamak, egoist olmamak, fedakar olmak;

Allah sevgisinin sevincini yaşamak, cennet ümidinin sevincini yaşamak; 

Tevekküllü olmak, Allah ın gücüne teslim olmak ve güvenmek, her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek teslim olmak ve onun huzuru içerisinde olmak; 

Sevmemek için, kin, öfke ve nefret için bahane aramamak;

Sevmek için, sevgi, şefkat ve merhamet için sebep aramak...