SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK YENİ BİR SUİKAST GİRİŞİMİ Mİ PLANLANIYOR?

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına husumeti olan kişilerce yönetilen bir sosyal medya hesabından, bir süredir Sn. Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında sürekli olarak karalama, iftira, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. 

Diğer yandan, bu sosyal medya hesabındaki paylaşımların içerikleri incelendiğinde, dava sürecindeki bazı kritik gelişmelerin HEP ÖNCEDEN HABER VERİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. 

Örneğin;

‼️ Adnan Bey'in farklı bir cezaevine nakledileceği,

‼️ Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak yeni kişilerin olacağı,

‼️ Bu (sözde) etkin pişmanların gizli savcılık dosyasına ne ifadeler verdikleri ya da verecekleri,

‼️ Sn. Adnan Oktar ile aynı davada ve tutuksuz olarak yargılananan bazı arkadaşlarının nasıl ve ne zaman tutuklanacakları, aleyhlerinde ne gibi gelişmeler yaşanacağı

gibi gelişmeler söz konusu hesaptan önceden haber verilen bilgilerden bazılarıdır.

Normal şartlarda sadece Emniyet ve Yargı mensupları tarafından bilinebilecek bu tür bilgilerin, bu kişilerin eline geçmesi ve bu hesaptan paylaşılan HER ŞEYİN, TAM DA BELİRTİLDİĞİ ZAMANDA VE BELİRTİLEN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ ise, oldukça endişe verici ve ilgili resmi makamlarca acilen tespiti gereken bir durumdur. 

Söz konusu sosyal medya hesabından, son günlerde yine benzer nitelikteki paylaşımların yapıldığı dikkat çekmektedir. Sayısız hakaret ve aleni ölüm tehditleriyle birlikte yapılan bu paylaşımlarda, "Sn. Adnan Oktar’ın Adli Tıp'a sevk edileceği" söylenmekte ve bunun için aynı hesaptan bir de “geri sayım” başlatılmış bulunmaktadır.

Ortada hiçbir hukuki ve tıbbi gerekçe olmadığı halde, sırf zorluk ve eziyet vermek kastıyla  Sayın Adnan Oktar’ın Adli Tıp'a sevkini sağlamaya yönelik bu tür hukuksuz ve kanunsuz kumpas girişimleri, kendisi onyıllardır birçok suikast girişimine de maruz kaldığı ve söz konusu paylaşımlar sürekli ölüm tehditleri eşliğinde yapıldığı için aynı zamanda, “ACABA SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK YENİ BİR SUİKAST PLANI MI DEVREDE” endişesini uyandırmaktadır. 

Alenen Sayın Adnan Oktar'ın can güvenliğini hedef alan bu tehditlerin ilgili kurumlar ve makamlarca acilen araştırılıp faillerinin açığa kavuşturulması ve gerekli önlemlerin alınması son derece acil ve ehemmiyetlidir !!!

Sn. Adnan Oktar ve arkadaşlarına husumeti olan kişilerce yönetildiği bilinen bu hesaptan son günlerde yapılan paylaşımların bazıları şu şekildedir:

'İLK PAYLAŞIM' da, “miss, miss, misss” şeklindeki açıklamalarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu’nun bir fotoğrafı paylaşılmış ve Sayın Adnan Oktar’ın sebepsiz yere Adli Tıp'a sevkine yönelik bir çabalarının olacağının ilk işareti verilmiştir :


'İKİNCİ PAYLAŞIM' da, “Önce bir 15 gün, sonra ordan servis servis dolaşsa meselaaaa :)) ne olur? Ne hisseder?” açıklamalarıyla yine Sn. Adnan Oktar’ın Adli Tıbba sevk edileceği ve orada “servis servis dolaştırılacağı” imasında bulunulmuştur :


'ÜÇÜNCÜ PAYLAŞIM' da ise, “Herkesi Yenibosna’ya çağır Hande Yenibosnaya” şeklindeki açıklamayla "Yenibosna" semtine dikkat çekilmektedir. Bilindiği gibi İstanbul Adli Tıp Kurumu Yenibosna semtindedir :


'DÖRDÜNCÜ PAYLAŞIM' da ise, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü Genel Kurul eski üyelerinden Doç. Dr. Kriton Dinçmen’in fotoğrafı paylaşılarak, “bu adamı unutturmazsak adam değiliz” açıklaması yapılmıştır. Dr. Dinçmen 1984 yılında, Sn. Adnan Oktar’ın akıl sağlığının yerinde olduğu, kendisinin “tutkulu idealist” olarak tanımlanabileceği yönünde görüş bildirmiştir. Dolayısıyla bu paylaşımda da, Adli Tıp’ta tekrar bir değerlendirme yapılacağına dair ima da bulunmaktadır :


'BEŞİNCİ PAYLAŞIM'da ise, “Önce Yenibosna, oradan Zincirlikuyu istikametine” denilerek, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu'na ve ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA dikkat çekilmektedir. Söz konusu instagram hesabında 4 yıldan beri Sn. Adnan Oktar sürekli olarak öldürülmekle, cezaevinden cenazesinin çıkmasıyla tehdit edilmektedir. BU PAYLAŞIM ALENİ BİR ÖLÜM TEHDİDİR :


Sn. Adnan Oktar’ın sebepsiz yere Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi sağlandıktan sonra, burada kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunulacağı şüphesini uyandıran paylaşımlar bununla da sınırlı değildir. 

– Yine aynı sosyal medya hesabından 8.8.2022 tarihinde yapılan bir paylaşımda bu kez, “Adli Tıbba sevk için 4 gün kaldığı ve orada Adnan Beyin Süleyman Aktaş ve diğerlerine kavuşacağı” ifadesine yer verilimiştir. Bilindiği gibi, Süleyman Aktaş kamuoyunda “ÇİVİCİ KATİL” lakabıyla tanınan bir seri katildir ve halen Akıl ve Ruh Hastalıkları hastanesinde bulunmaktadır :


– 10.08.2022 tarihli en son paylaşımda ise Adnan Beyin, kamuoyunda “Çivici Katil” olarak bilinen seri katil Süleyman Aktaş'la photoshop programında hazırlanan montaj bir fotoğrafı yayınlayarak, müşahede altında hayatının da risk altında olacağıyla tehdit edilmiştir:


En son yapılan paylaşımda ise, YAPILACAK KUMPASIN GÜN VE SAATİNE KADAR DETAY VERİLMİŞ VE 12.08.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 17:30 SON DENMİŞTİR. 

Söz konusu hesapta, Sn. Adnan Oktar’ın müşahede altına nasıl alınacağı, müşahede altına alınacağı yerdeki kişilerin önceden belirlenip ayarlandığı, Sn. Oktar’ın müşahede altındaki görüntülerinin de ayrıca basına sızdırılacağına ilişkin tehditlerde de bulunulmuştur. 

Ayrıca, yine söz konusu hesaptan yakın zaman önce Sayın Adnan Oktar’ın göz altında -kamera ve fotoğraf makinesi sokulması yasak olan- nezarethanedeyken çekilmiş video ve görüntüleri de yayınlanmıştır. Dolayısıyla, sadece emniyet güçleri ve yargı birimlerinin elinde olabilecek bu tür görüntülerin, her seferinde birileri tarafından bu hesabın yöneticilerine sızdırıldığı gerçeği göz önüne alındığında (Emniyet ve Yargı mensuplarımızı tenzih ederiz), Sn. Adnan Oktar’a yönelik bu hesaptan yapılan ölüm tehditlerinin de çok daha ciddiye alınması gerektiği açıktır. 

Özetle; 

Sn. Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik husumet besleyen kişiler tarafından yönetilen bir sosyal medya hesabından, Sn. Adnan Oktar ve halen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/158 E. No’lu dosyası kapsamında kendisiyle birlikte yargılanmakta olan bazı arkadaşları, sürekli olarak hakaret ve iftira içerikli paylaşımlara maruz kalmakta ve ölümle tehdit edilmektedirler. 

Söz konusu sosyal medya hesabı incelendiğinde, Sn. Adnan Oktar’a yönelik yıllardır sayısız aleni ölüm tehditleri yapıldığı, mezar taşına isminin yazılıp, tabutta resmedildiği, cezaevinden ancak cenazesinin çıkacağının söylendiği görülecektir. 

Bu sebeple, öncelikle söz konusu hesabın kimler tarafından yönetildiğinin tespiti ile bu kişilerin sadece emniyet ve yargı birimlerinin sahip olabileceği gizli belgelere nasıl olup da ulaşabildiklerinin araştırılması son derece acil ve önemlidir. 

Bu hususların tespiti ile bu hesap üzerinden Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yapılan hakaret, iftira ve ölüm tehditlerine bir son verilmesi için devletimizin ilgili kurumlarının gereğini yapacaklarına dair inancımız tamdır. 

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.