HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI AYŞEGÜL USTA’NIN "1000 BAKİRE" KONULU HAYAL MAHSULÜ İDDİALARINA CEVAPTIR

2018 senesinde Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına düzenlenen komploda, camiadan ayrılmış bazı husumetli kişilerle birlikte, yazılı ve görsel basında camiaya eskiden beri husumet besleyen bazı kişilerin de devreye sokulduğu bilinen bir gerçektir. 

Bu kişiler, ellerine geçen her fırsatta Adnan Bey ve arkadaşları aleyhinde toplumu kışkırtıcı yayınlar yaparak kamuoyunda infial oluşturma peşindedir. Bu suni infiali de devam eden yargılamanın gidişatını belirlemek amacıyla kullanmaya çalışmaktadırlar.

4 Ocak 2023 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Ayşegül Usta imzasıyla yayınlanan “GEREKÇELİ KARARDA 1000 BAKİRE” başlıklı yazı da, bu amaçla hazırlanan (sözde) haberlerin tipik bir örneğini temsil etmektedir. Bu vesileyle, Sayın Adnan Oktar hakkında yazıda geçen delilsiz, dayanaksız iddiaların ve gerçek dışı ithamların cevaplarını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Sn. Ayşegül Usta, husumetli bir müştekinin devam eden yargılama esnasında Adnan Bey ve arkadaşlarına duyduğu KISKANÇLIK VE HASET HİSLERİYLE SÖYLEDİĞİ HAYAL ÜRÜNÜ BİR İDDİAYI yazısına konu edinmiştir. 

Bazı hadis kaynaklarında yer alan ve ahir zamanda Müslümanların, Roma’yı manen fethedeceğine işaret ettiği söylenen “70 BİN BAKİRE” ifadesi, bu haliyle inandırıcı görünmeyeceği düşünülmüş olsa gerek, BAKİRE SAYISI, Sn. Ayşegül Usta tarafından olaya inandırıcılık katabilme amacıyla “70 BİNDEN, BİNE İNDİRİM YAPILARAK" yazıda kullanılmıştır. 

Söz konusu hadisin orjinali ise en muteber ve güvenilir hadis kaynaklarından Kütüb-ü Sitte (6 Temel Hadis Kitabı) arasında yer alan Sünen-i İbni Mace'de geçen hadisin orjinali şu şekildedir:

"... Bir müddet sonra Mehdi, maiyetindeki kuvvetlerle birlikte Roma'yı, Kostantiniyye'yi ve Altın Kilise'yi fethetmek icin yola çıkar... Nihayet Kostantiniyye ile Roma'yı fethederek orada 70 bin cariyenin bekaretini izale ederler.

(Sünen-i İbni Mace, c. 2/929, Feyzu´l-Kadir, c. 5/332)

Görüldüğü üzere, Peygamber Efendimiz (sav)'in Mehdiyet konusuyla ilgili sahih kaynaklarda geçen bir hadis–i şerifi, sanki Adnan Bey’in şahsi bir iddiasıymış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir garabeti anlamak mümkün değildir.

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında ileri sürülen gerçek dışı itham ve iddiaların tümünde olduğu gibi, bu yazıda geçen saçma iddianın altında da DERİN KISKANÇLIK VE HASET HİSLERİNİN YATTIĞI görülmektedir.

11 Temmuz 2018 operasyonuna zemin hazırlayan kumpasın kurgu aşamasında, geçmişte camiadan ayrılmış bir kısım kişilerlerden bazı husumetli gazetecilere kadar pek çok kesimden kompleksli, özgüven sorunları olan, KISKANÇLIK ve HASET DUYGULARI İÇİNDEKİ kimseler özel seçilerek BİR LİNÇ GÜRUHU OLUŞTURULMUŞTUR. 

Adnan Oktar ve arkadaşlarının

 İlmi, imani, kültürel ve fikri alanlardaki başarılarına, 

 Darwinizm ve materyalizmin geçersizliğini ortaya koyan ve dünya çapında ses getiren uluslararası çalışmalarına, 

 Kendi aralarındaki dayanışma, derin sevgi, saygı ve beraberliğe,

 Her birinin örnek iman, ahlak, akıl ve kişiliklerine, modern ve kaliteli yaşam tarzlarına 

 Adnan Bey'in yerli yabancı milyonlarca insan tarafından büyük sevgi ve hürmet görmesine, fikir ve düşüncelerine yoğun itibar edilmesine

haset eden bazı zayıf ahlaklı kişiler de, haset ettikleri bu güzellikleri yok edebilmek iç güdüsüyle, bu linç grubuna dahil olmuşlardır.

KISKANÇLIK VE HASET GİBİ KÖTÜ HUYLAR insanları çok tehlikeli bir hale getirerek HUSUMET DUYDUKLARI KİŞİLERİ TUTUKLATIP HAPSETTİRMEYE, HATTA ÖLDÜRÜP YOK ETMEYE VARACAK korkunç işler yapmaya sevk edebilmektedir. Bu durum Kuran’da örneklerle açıklanmaktadır. 

~ Hz. Yusuf (as)’ın kardeşleri, babalarının Hz. Yusuf’u kendilerinden daha çok sevdiğini düşünerek KISKANÇLIĞA KAPILMIŞLAR ve HZ. YUSUF’U ÖLDÜRMEK AMACIYLA ISSIZ BİR KUYUYA BIRAKMIŞLARDI.

~ Hz. Yusuf (as)’a iftira atan kadın ise, onun güzelliğine ve kendisine ait olmamasına İÇERLEYİP HASET ETTİĞİ İÇİN -masum olmasına ve lehindeki tüm delillere rağmen- HZ. YUSUF’U ZİNDANA ATTIRMIŞTI.

Mekkeli müşrikler, KUR’AN-I KERİM’İN PEYGAMBER EFENDİMİZ (sav)’e İNDİRİLMESİNİ KISKANARAK “Bu Kur'an, iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?” (Zuhruf Suresi, 31) diye sormuşlar, Peygamber Efendimiz (sav)’e sayısız zorluk çıkartmışlardı.

Kuran’da, Hz. Adem (as)’ın iki evladından birinin kestiği kurbanın Allah tarafından kabul edildiği, diğerinin kestiği kurbanınsa kabul edilmediği anlatılmaktadır. Bunun üzerine kardeşlerden kurbanı kabul edilmeyenin, NEFSİNİN KİN ve HASET DUYGULARINA KAPILARAK kurbanı kabul edilen kardeşini öldürdüğü (Maide Suresi, 27-30) bilinmektedir.

Özetle, Kuran’daki bu örneklerde olduğu gibi, kimi insanlar HASET ve KISKANÇLIK DUYGULARINA YENİK DÜŞEREK, kimi insanlar ise -tıpkı Hz. Adem (a.s)’ın bir evladında olduğu gibi- doğuştan hastalıklı, piskopat bir ruh yapısına sahip olmaları sebebiyle, HASET ve KISKANÇLIK DUYDUKLARI SUÇSUZ İNSANLARI TUTUKLATIP HAPSETTİREBİLECEK HATTA GÖZLERİNİ BİLE KIRPMADAN ÖLDÜREBİLECEK bir cinnet içine girebilmektedirler.

Kısaca; 

@ Adnan Bey ve arkadaşlarına husumet besleyen bir müşteki tarafından mahkeme esnasında, güya “1000 bakireye ulaşmak” şeklinde hayali, gerçek dışı bir iddianın dile getirilmiş olması da

Yalnızca, husumetli bir müştekinin gerçeklerden kopuk geniş hayal dünyasını yansıtmaktan başka bir anlamı olmayan bu derece uydurma ve akla ziyan bir iddianın hem gerçek hem de bir suçmuş gibi gösterilmeye çalışılarak bir mahkeme gerekçeli kararında yer bulmuş olması da

Dosyada somut, gerçek, maddi ve hukuki delili, belgesi, bulgusu olan tek bir suç dahi olmadığı için bu tür magazinsel asparagas haberler üzerinden kendince kara propaganda ve kamuoyu algısı oluşturabilme gayretleri de

Yaklaşık 10 bin sayfalık gerekçeli kararın içinden bu zırva iddianın adeta cımbızla seçilip -orijinal haliyle inandırıcı olmayacağı düşünülmüş olsa gerek- haberi hazırlayan Sn. Ayşegül Usta tarafından kendince inandırıcılık katabilmek amacıyla “70 BİN OLAN BAKİRE SAYISI DA BİNE” düşürülerek Hürriyet Gazetesi’nin haber manşetine taşınması da

Sayın Adnan Oktar'a yönelik hep aynı HASET ve KISKANÇLIK HİSLERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. 

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.