ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

13 Ağustos 2020 tarihli Show TV akşam haberlerinde Elvan Koçak Bey’in kızlarıyla arasındaki bazı ailevi anlaşmazlıklar konu edinilerek Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında bazı ithamlarda bulunulmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Elvan Bey’in kızlarıyla arasındaki konuların bir an önce çözülmesi bizim de temennimizdir, ancak anneleriyle birlikte kalan ve aile içinde yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle babalarıyla görüşmekten imtina eden kız çocuklarının kararlarına da saygı duymak gerekir.

Daha önce de farklı vesilelerle açıkladığımız gibi Şeyma ve Büşra Koçak kardeşler, anneleri Gülperi Koçak ile birlikte ve onun muvafakatnamesiyle A9 TV yayınlarına katılmışlardır. Büşra Koçak yayınlara katıldığı esnada 17 yaşındadır ve annesinin izniyle ve annesi yanındayken bu yayınlara katılmış, reşit olan Şeyma Koçak ise kendi rızasıyla A9 TV’deki yayınlarda zaman zaman konuk olmuştur.

Türkiye’de tüm ulusal kanallarda 18 yaşın altında gençler ve hatta çocuklar tv dizilerinde oynamakta, müzik yarışmalarına katılıp dans edip şarkı söylemekte, bu yayınlar için makyaj yapmakta, hiç tanımadıkları insanlarla bir araya gelmekte, rol gereği bir çok insanla içli dışlı son derece samimi bir ortam içinde bulunmakta, birçok tv programında çeşitli şekillerde yer almaktadırlar. Ailelerinin onayı olduktan sonra bunda bir mahsur görülmemektedir. Şeyma ve Büşra kardeşlerin A9 TV yayınlarına katılmış olması da bu kapsamda değerlendirilmesi gereken olağan ve sıradan bir durumdur.


ATV'de yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışması programından

Burada olağan dışı olan aile içindeki bazı meselelerin vesile edilerek buradan Sayın Adnan Oktar’ı itham etmeye çalışan malzeme çıkarma gayretidir. Sayın Adnan Oktar’ın yayınına yüzlerce hanım ve bey konuk olarak katılmakta, aileler stüdyoya ziyarete gelmekte, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen siyasileri, yazarları, dini camiaların liderleri, kanaat önderleri yayınlara çıkmakta, devletimizin çeşitli kademelerinden kıymetli insanlar söz konusu stüdyoda saatler boyunca vakit geçirmektedir. Vatan millet yararına bilinen bilinmeyen son derece hayati ve değerli çalışmalar yapılan böyle bir mekanı gayri ahlaki bir yaşamla bağdaştırma girişimleri açıktır ki bu güzel faaliyetlerden rahatsızlık duyan bir takım çevrelerin oyunudur.


ATV'de yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışması programından

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse;

Sayın Elvan Koçak’ın kızlarıyla görüşememesinin sebebi Sayın Adnan Oktar veya A9 TV yayınları değildir. 

Gülperi Koçak eşi Elvan Bey’den kendisini aldattığı için boşanmıştır. Elvan Koçak ise daha sonra çocuklarının bakımı için Mahkeme tarafından tespit edilen nafakayı ödemediği için eşiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşamış ve başka bir kadınla evlenmiştir. Bazı medya kuruluşları bu konuyu gündeme getirene kadar da çocuklarıyla bir alakası olmamıştır. Gülperi Koçak, Elvan Koçak’ın bazı tutumları sebebiyle kendisinin ve kızlarının güvenliğinden endişe edip bunu Mahkemeye bildirmiş, Mahkeme de Gülperi Koçak ve kızları hakkında koruma kararı vermiştir. Tüm bu süreçte Elvan Koçak’ın Sayın Adnan Oktar hakkında yaptığı savcılık şikayeti de takipsizlik kararı ile neticelenmiştir.

Gülperi Koçak, eşinin İstanbul’da kendisini ve çocuklarını rahatsız etmesi sebebiyle bir süre sonra çocuklarını yanına alıp yeniden yurt dışına çıkmış, çocuklar kimse tarafından kaçırılmamış, anneleriyle birlikte yurt dışına geri dönmüşlerdir. Eşinin tehditkar üslubundan ve tavırlarından duyduğu endişe sebebiyle bu sefer de Avusturya Mahkemelerine başvurmuş, durumu değerlendiren Hakim Elvan Koçak’ın eşi ve çocukları için tehlike arz ettiğine kanaat getirerek, onlara yaklaşmaması kararı almıştır. Çocukları halen annelerinin yanında yaşamakta, eğitimlerine ve günlük hayatlarına devam etmektedirler.

Görüldüğü üzere burada, Türkiye’de sayısız örneğini gördüğümüz bir aile için anlaşmazlık söz konusudur. Konunun Sayın Adnan Oktar ile ilgili hiçbir yönü yoktur. Sayın Adnan Oktar’ın programına katılan yüzlerce konuğun ailevi ilişkilerini bilmesi, ilgilenmesi, konulara müdahil olması söz konusu olmadığı gibi teknik olarak da mümkün değildir.

Sayın Elvan Kolçak ve evlatlarının arasındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşması hepimizin temennisidir. Allah Kuran’da anne ve babaya gösterilmesi gereken hürmeti detaylı olarak açıklarken, ebeveynlerin de çocuklarının inançlarına saygı göstermeleri gerektiğine dikkat çekmiştir. Karşılıklı saygı, sevgi ve anlayışla çözüme kavuşmayacak hiçbir konu yoktur. Ancak, unutmamak gerekir ki kendi yaşam tarzını ve düşüncesini diğerine dayatmak, inancını yaşamasına engel olmak, zorla istemediği bir yaşantının içine çekmeye çalışmak ise saygıyı ve sevgiyi zedeleyen hususlardır.

Show TV haberin hiçbir delil ve belgeye dayanmadan, taraflı, husumetli ve sorumsuz bir habercilik anlayışıyla aktardığı ve 2 yıldan bu yana camiamız aleyhinde sürdürülen çirkin karalama kampanyasının parçası olan sözde “kaçırılma, gasp edilme, tacize uğrama” gibi uydurma, gerçek dışı konular ise bu olayın içinde hiç yoktur. Show TV’nin maruz kaldıkları baskı ve tehditlerden dolayı babalarına karşı koruma kararı çıkarmak zorunda kalan bir anne ve çocuklarının özgür iradeleriyle kendi hayatlarını yaşamak istemelerini sözde örgütsel bir tutum gibi yansıtmaya çalışması vicdana uygun değildir. Kadına şiddetin hızla tırmandığı, hemen her gün haberlerde eşinin ya da sevgilisinin katlettiği bir kadın haberinin yer aldığı bir ülkede mahkemelerin defalarca koruma ve uzaklaştırma kararına hükmettiği bir konuyla ilgili olarak kadının görüşlerine ve yaşadıklarına yer vermemek, -farkına varmadan- kadına şiddete destek vermek anlamına gelecektir. 

Ayrıca, dava dosyasında dahi yer almayan “gasp, taciz, kaçırılma” gibi iddiaları ve yalanları sanki ispatlanmış bir gerçek gibi kamuoyuna yansıtmak da basın ahlak ilkeleriyle uyuşmadığı gibi kanunlarımıza göre de suç teşkil etmektedir. Show TV haber editörlerinin bundan sonra bu konuda gereken özeni göstereceklerini umut ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.