ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL’DEN İSTİRHAMIMIZ: ARKADAŞIMIZ ALİ KASAP’IN, BİR GECEDE NEDEN VE KİMİN KARARIYLA, CAN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA OLMASINA RAĞMEN, TEK KALACAĞI BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLDİĞİNİN SORUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR

Isparta’nın köklü ailelerinden birine mensup olan arkadaşımız Ali Kasap, 3 yıldır kalmakta olduğu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, ani bir karar ile T tipinde başka bir cezaevine nakledilmiştir.

Arkadaşımızın SÖZ KONUSU CEZAEVİNDE VE DİĞER CEZAEVLERİNDE HASIMLARI BULUNMAKTADIR, SÜREKLİ TEHDİTLER ALMAKTADIR. 

Ali Kasap ve camiamıza, yargılama süresince husumetli kişiler tarafından açık şekilde tehditler yöneltilmiştir ve bu tehditler halen devam etmektedir. Gerek Sayın Adnan Oktar’a gerekse diğer arkadaşlarımıza yönelik suikast planları yapıldığı hakkında çok sayıda duyum almaktayız. Bu duyumları doğrular mahiyetteki sosyal medya paylaşımları da yine husumetli kişilerce sürekli tekrarlanmaktadır. (EK’te söz konusu paylaşımlara dair örnekler yer almaktadır.)

Aşağıda tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarında yer alan bazı ifadelere yer verilmiştir: 

“Cezaevinde adalet farklı işliyor, X kişi öldürüldü, size de sonuç aynen böyle olacak.”

“Bu kişileri içeride ve dışarıda yok etmek çok mübarek bir iştir.”

“Sen cezaevinde çok dayak yersin.”

“Cezaevini otel zannediyorsunuz. Bakarsınız bir gün otel olmaktan çıkıverir.”

“İçeride de dışarıda da silahla bekliyoruz.”

Ayrıca basında yer alan asılsız haberler, güya küçük çocuk ve kadınlara yönelik gerçek dışı cinsel taciz ve saldırı iftiraları nedeniyle camiamıza yönelik kamuoyunda haksız bir infial oluşturulmuştur. 

Nitekim, arkadaşlarımızla aynı koğuşta bulunan birçok hükümlü, söz konusu haberleri televizyonda dinledikleri ve gazetelerde okudukları için, arkadaşlarımıza karşı ciddi bir önyargı, husumet ve hatta kinle hareket etmişlerdir. Bazı bayan arkadaşlarımız dahi darp edilmişlerdir. Örneğin, camiadan bir bayana yönelik cam bardak kırılarak yüzünü kesmekle tehdit yapıldığı, bir başka bayana sandalyeyle vurulduğu, bir başka bayanın ise kafasına aldığı darbeyle yaralandığı dava dosyasında yer alan bilgiler arasındadır.

Yine, benzer şekilde kayıtlara geçen, cezaevlerince soruşturulan olaylara örneklerden biri de, Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta muşta ve şiş yakalanmasıdır. Cezaevi yönetimince yapılan soruşturma neticesinde bunları bulunduran kişiler “Adnan Hocacılar için kullanacaktık” diye itirafta bulunmuşlardır. 

Ayrıca, arkadaşlarımızın, diğer mahkumların büyük kısmından farklı sosyo-ekonomik alt yapıya sahip olmaları da, güvenlikleri açısından sorun oluşturmakta, eşyaları çalınmakta veya bazı mahkumlar kendilerini tehdit ederek haraç istemektedirler. 

5275 sayılı kanunun “Hükümlülerin Gruplandırılması” başlıklı 24. maddesinde; “Hükümlüler.... Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular, gibi gruplara ayrılırlar” denmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun “tutukluların barındırılması” başlıklı 113. maddesi; “tutuklular, maddî olanaklar elverdiğince suç türlerine ve taşıdıkları güvenlik riskine göre ayrı odalarda barındırılırlar” şeklindedir. 

Görüldüğü üzere, hukuken aynı dosyada yargılanan kişilerin beraber kalmalarına mani bir durum yoktur.

Ortada ciddi bir can güvenliği riski bulunmakta iken, arkadaşımız Ali Kasap’ın ani bir kararla, bir gecede, tek başına kalacağı bir cezaevine nakledilmesi son derece şüpheli bir durumdur. 

➤ ALİ KASAP NE GEREKÇE İLE VE ANİDEN, DOSYADA YARGILANANLARDAN BAŞKA HİÇBİR KİMSENİN BULUNMADIĞI BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLMİŞTİR?
➤ BU KARARI KİM VERMİŞTİR? AMACI NEDİR?
➤ ADALET BAKANLIĞIMIZIN ALİ KASAP’IN TEK BAŞINA BAŞKA BİR CEZAEVİNE NEDEN VE NASIL NAKLEDİĞİLDİĞİNİ, İLGİLİ KİŞİLERİN GEREKİRSE SON DÖNEMDEKİ HTS KAYITLARININ VE KİMLERLE İRTİBATTA OLDUKLARINI ARAŞTIRMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.
➤ AYRICA ALİ KASAP’IN, İVEDİLİKLE AYNI DAVADA YARGILANDIĞI DİĞER KİŞİLERİN BULUNDUĞU BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLMESİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.

İVEDİLİKLE BU KONUNUN ÜZERİNE GİDİLMEDİĞİNDE ÇOK GEÇ KALINABİLİR!!!

Ali Kasap, husumetli müştekilerin azmettirmesi veya kamuoyunda birtakım basının oluşturduğu infial sebebiyle bir saldırıya uğradığında veya tanınan bir aileye mensup olması sebebiyle tehdit edilerek haraç alınmaya çalışıldığında, Allah korusun çok geç kalınmış olabilir.

Sayın Adalet Bakanımızın, Ali Kasap’ı adeta cezaevinde “infaz edilmeye” götüren bu kararı ve arkasındaki karanlık yapılanmayı ortaya çıkaracağına, bir hata var ise de bu hatadan hemen dönülmesinin sağlanacağına olan inancımız tamdır.


–EK–

ARKADAŞLARIMIZIN CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLECEKLERİNE DAİR, CAMİAMIZA HUSUMETLİ KİŞİLER TARAFINDAN SOSYAL MEDYADA YAPILAN TEHDİT PAYLAŞIMLARINA BAZI ÖRNEKLER


CEZAEVİNDE SUİKAST İMASIYLA TEHDİT :


“İÇERİDE VE DIŞARIDA YOK ETMEK ÇOK MÜBAREK BİR İŞTİR… (CEZAEVİNDE) ÇOK DAYAK YER” :


CEZAEVİNİN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN ÇEKİLMEZ BİR ORTAM HALİNE GETİRİLECEĞİ YANİ SÜREKLİ DEHŞET VE KORKU YAŞATILACAĞI TEHDİDİ: “TABİ O HAPSİ OTEL ZANNEDİYOR. BAKARSIN BİR GÜN OTEL OLMAKTAN ÇIKIVERİR” 


İÇERİDE OLDUĞU GİBİ DIŞARIDA DA SİLAHLA BEKLEDİKLERİNE DAİR PAYLAŞIMLARI :


ÖLÜM TEHDİDİ İÇEREN DİĞER BAŞKA PAYLAŞIMLAR :

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Adnan Oktar Davası Hakkında

Daha Geniş Bilgi İçin

https://iddialaracevap.blogspot.com